Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи
Просјечна бруто плата, јануар 2018.     1 321 КМ
Стопа инфлације, јануар 2018.   0,2%
Покривеност увоза извозом, јануар 2018. (претходни податак)
  100,7%
Годишњи показатељи
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010
  9,63 милијардe КМ
Просјечна бруто плата, 2017. 1 331 КМ

Ново

15.03.2018       
15.03.2018       
15.03.2018       
15.03.2018       
12.03.2018       
12.03.2018       
12.03.2018       
07.03.2018       
02.03.2018       
02.03.2018       
 

             
Ово је Република Српска 2017.
  Статистички годишњак, 2017.

Градови и општине

Републике Српске, 2017.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.