Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Десез. индекси инд. п. (∅2010=100)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, април 2017.     1 317 КМ
Стопа инфлације, април 2017.   -1,1%
Покривеност увоза извозом, април 2017. (претходни податак)   72,0%
Бруто домаћи производ, 2015, ESA 2010 
  9,21 милијарда КМ

Ново

25.05.2017       
25.05.2017       
25.05.2017       
25.05.2017       
25.05.2017       
25.05.2017       
24.05.2017       
22.05.2017       
22.05.2017       
22.05.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.