Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име, 2015.         СТЕФАН
Најчешће женско име, 2015.        МАРИЈА

 Покривеност увоза извозом (%)

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, март 2017.     1 326 КМ
Стопа инфлације, март 2017.   0,1%
Покривеност увоза извозом, март 2017. (претходни податак)   77,0%
Бруто домаћи производ, 2015.
  9,15 милијарди КМ

Ново

25.04.2017       
25.04.2017       
25.04.2017       
25.04.2017       
25.04.2017       
25.04.2017       
25.04.2017       
25.04.2017       
25.04.2017       
25.04.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.