Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Исто тром. претходне год. = 100

FusionCharts.

Просјечна бруто плата, мај 2017.     1 342 КМ
Стопа инфлације, мај 2017.   -0,2%
Покривеност увоза извозом, мај 2017. (претходни податак)
  72,5%
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010 (претходни податак)   9,63 милијарди КМ

Ново

21.07.2017       
20.07.2017       
17.07.2017       
17.07.2017       
17.07.2017       
17.07.2017       
17.07.2017       
11.07.2017       
10.07.2017       
10.07.2017       
 

       
Ово је Република Српска 2016.
  Статистички годишњак, 2016.
Отворена књига о Попису у БиХ 2013.