Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи
Просјечна бруто плата, децембар 2017.     1 338 КМ
Стопа инфлације, децембар 2017.   0,0%
Покривеност увоза извозом, јануар - децембар 2017. (претходни податак)
  71,6%
Годишњи показатељи
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010
  9,63 милијардe КМ
Просјечна бруто плата, 2017. 1 331 КМ

Ново

20.02.2018       
09.02.2018       
09.02.2018       
09.02.2018       
05.02.2018       
05.02.2018       
30.01.2018       
30.01.2018       
30.01.2018       
30.01.2018       
 

             
Ово је Република Српска 2017.
  Статистички годишњак, 2017.

Градови и општине

Републике Српске, 2017.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.