Становништво, 2016. (процјена)  1 157 516
Најчешће мушко име новорођенчета, 2016.         СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2016.        МАРИЈА

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи
Просјечна бруто плата, април 2018.     1 345 КМ
Стопа инфлације, април 2018.   -1,1%
Покривеност увоза извозом, јануар-април 2018. (претходни податак)
  75,1%
Годишњи показатељи
Бруто домаћи производ, 2016, ESA 2010
  9,63 милијардe КМ
Просјечна бруто плата, 2017. 1 331 КМ
Стопа инфлације, 2017. 0,4%

Ново

25.05.2018       
25.05.2018       
25.05.2018       
25.05.2018       
25.05.2018       
24.05.2018       
24.05.2018       
22.05.2018       
22.05.2018       
22.05.2018       
 

             
Ово је Република Српска 2017.
  Статистички годишњак, 2017.

Градови и општине

Републике Српске, 2017.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2017.