Предшколске установе, школска година 2016/2017. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Подаци у овом Саопштењу добијени су на основу Годишњег статистичког извјештаја за предшколске установе у школској 2016/2017. години (образац ПШВ).


Подаци се односе на јаслице и дјечије вртиће као и друге установе које су на дан 1. октобра 2016. године имале неки од организованих облика предшколског васпитања и образовања.


У школској 2016/2017. години у 132 предшколскe установe број дјеце која су била обухваћена неким програмом предшколског васпитања и образовања је 9 953, од чега је 4 769 дјевојчица или 47,9%. У односу на 2015/2016. годину број дјеце која бораве у предшколским установама је већи за 10,9%. Од укупног броја дјеце, 74,9 % обухваћено је у јавним установама, док је у приватним установама обухваћено 25,1% дјеце.


У школској 2016/2017. години у јасличкој групи је боравило 2 081 дјеце, што је за 24,2% повећање у односу на претходну школску годину. Највећу групу чине дјеца узраста 2-3 године (58,5%).


Број запослених у предшколским установама у односу на 2015/2016. већи је за 9,1%. На мјесто у предшколсколским установама и даље чека 1 716 дјеце што је у односу на претходну годину мање за 27,8%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

/   /