Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника, 2015.

 

 

 

 

                                                  

 

У 2015. години, од 7 442 активнa предузећа и 18 843 предузетника који тржишно послују, 36,9% било је у подручју Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала, док структура запослених показује да је од oко 169 хиљада запослених лица 40,5% ангажовано у подручјима индустрије.


Највеће трошкове рада по запосленом имала су предузећа и предузетници у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 26 992 КМ и Информације и комуникације 24 903 КМ, а најмање у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и услуживања хране; хотелијерство и угоститељство, 8 777 КМ.


У стварању додате вриједности по факторским трошковима највеће учешће имала су предузећа и предузетници из подручја Прерађивачка индустрија 24,1%, затим Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала 23,6%, те Информације и комуникације 9,1%.


Највећа додата вриједност по запосленом лицу, као мјера продуктивности рада, остварена је у подручју Информације и комуникације 72 180 КМ, затим у подручјима Пословање некретнинама 67 502 КМ и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизациja 45 068 КМ.


Просјечна бруто оперативна стопа, односно стопа профитабилности нефинансијске пословне економије у Републици Српској у 2015. години износила је 12,9%. Највеће стопе профитабилности постигнуте су у подручјима Пословање некретнинама 49,8%, Информације и комуникације 35,6% и Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 30,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ