Саопштење за медије, 22. јун 2017.

 

Просјечна нето плата у мају 837 КМ
Највиша просјечна нето плата у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 304 КМ, а најнижа у подручју Грађевинарство 548 КМ


Мјесечна инфлација у мају 2017. године -0,2%
Годишња инфлација (V 2017/ V 2016) 0,6%


Календарски прилагођена индустријска производња (I-V 2017/I-V 2016.) већа 3,2%
Број запослених у индустрији (V 2017/V 2016.) већи 4,7%


Покривеност увоза извозом (у периоду I-V 2017.) 72,5%

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, ЈУН 2017.