Структурне пословне статистике

 

 

 

 

 

 

 

Поштовани корисници, 

 

пружамо вам могућност попуњавања образаца у електронској форми. Електронски образац означен симболом можете преузети са нашег сајта и за његово попуњавање је довољно да посједујете минимално Acrobat Reader 8. Републички завод ће континуирано креирати електронске обрасце за сва истраживања.

 

 - преузми Acrobat Reader

 

 

 

ОБРАСЦИ СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

ИНД СПС-Д

 Упутство за попуњавање (ИНД СПС-Д)

 ИНД СПС-С

 Упутство за попуњавање (ИНД СПС-С)

 ИНД СПС-ДО

ГРАЂ СПС-Д

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ СПС-Д)

 ГРАЂ СПС-С

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ СПС-С)

 ГРАЂ СПС-ДО

TРГ СПС-Д

 Упутство за попуњавање (TРГ СПС-Д)

 TРГ СПС-С

 Упутство за попуњавање (TРГ СПС-С)

 УСЛУГЕ СПС-Д

 Упутство за попуњавање (УСЛУГЕ СПС-Д)

 УСЛУГЕ СПС-С

 Упутство за попуњавање (УСЛУГЕ СПС-С)

 УСЛУГЕ СПС-ДО (рачунарске услуге)

 УСЛУГЕ СПС-ДО (књиговодствене услуге)

 УСЛУГЕ СПС-ДО (рекламне услуге)