Саопштење за јавност, 4. јул 2016.

 

Републички завод за статистику Републике Српске сматра да је потребно да се јавности обрати саопштењем у циљу давања тачних информација о важним питањима у Попису. Наиме, посљедњих дана путем медија могле су се чути изјаве појединих јавних личности о Попису које нису тачне. Такве изјаве за које вјерујемо да су плод непознавања ове материје, могле би да штете угледу Републичког завода за статистику РС, стога желимо да јавност тачно и објективно информишемо.

 

1. Најприје треба истаћи да постоји разлика између пописаног и сталног становника. У том смислу, прелиминарни резултати Пописа се односе на број пописаних лица, а коначни резултати на број сталних становника. Важно је, такође, знати и да се свугдје у свијету Попис базира искључиво на изјави пописаног лица, тако да се ничија изјава не може доводити у питање ни мијењати, нити исправљати одговори што је јасно и прописано.

 

Није тачан навод да је Завод у Реублици Српској допустио пописивање око 60 000 спорних лица. У свим пописима у свијету пописују се сва лица која се затекну у вријеме пописа на територији на којој се врши попис. Тај међународни принцип је примијењен и у БиХ. Члан 4. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013 децидно одређује да се „пописом обухватају држављани БиХ без обзира да ли су у тренутку пописа присутни или одсутни из БиХ, страни држављани, лица без држављанства".

 

Док је члан домаћинства могао давати податке за све своје чланове, били или не били присутни,  привремено присутни члан домаћинства, осим што је могао пописати себе, није могао пописати своје чланове домаћинства и те су пописнице поништене.

 

Управо зато све земље и врше обраду података која траје и по годину дана и чија је сврха да се кроз контроле обраде очисте и среде подаци како би се раздвојила пописана лица од сталних становника. Захваљујући упорном инсистирању Завода, а у складу са прописима, у стално станоништво није уврштено њих 260 463 пописница. Даљи предмет спорења између статистичких институција, и то у периоду дужем од годину дана, било је још 196 000 пописница, од чега око 60 000 у РС.  Завод је у том периоду упорно доказивао да прописи у Попису јасно одређују да те пописнице очигледно нису исправне, односно та пописана лица не могу бити стални становници. Управо због тога Завод није прихватао Јединствени програм за обраду података који је предлагала Агенција, енергично се супростављајући таквом акту који није у складу са Законом и чија би примјена довела до нетачних резултата у Попису. Међутим, након самопроглашеног Јединственог програма од стране директора Агенције за статистику БиХ који је евидентно у супротности са Законом, такав акт су морали ставити ван снаге органи на нивоу БиХ, будући да Завод не може имати такву надлежност. Завод је дан након доношења Програма, 19.05.2016. године упутио званичан захтјев Савјету министара БиХ да се незаконити Програм господина Велимира Јукића стави ван снаге. Такође, Завод је уз правну аргументацију писменим путем захтијевао и од предсједавајућег Међународне посматрачке операције (ИМО) господина Питера Еверерса да ускрати подршку таквом,  незаконитом Програму, будући да је ИМО у складу са Меморандумом о разумијевању који су Европска комисија и Савјет Европе закључили са Савјетом министара БиХ задужен за верификовање фер и непристрасних резултата Пописа.

 

ИМО  је  пратио и оцјењивао  сваку фазу у припреми и  провођењу Пописа  и  дао  зелено свјетло  за сваку фазу, нарочито за почетак провођења Пописа на терену када су оцијенили да је све спремно, да су донесени потребни документи и да се може ући у фазу пописивања. Након проведеног Пописа ИМО тим  у 13. Извјештају је закључио ,,да је пописивање проведено без проблема и у складу са међународним стандардима без обзира на одређене спољне притиске". У истом Извјештају су, такође, констатовали да ,,фаза обраде података би требало да омогући да се направи разлика између резидентног и нерезидентног становништва".

 

Међутим, ИМО је очигледно одступио од свог ранијег става, јер кључне препоруке које је дао о отвореним питањима нису биле у складу са Законом. Осим тога, ИМО је поздравио Јединствени програм за обраду података који је самовољно донио директор Агенције, чиме су фактички подржали акт који је супротан Закону о попису, иако је већ у преамбули Меморандума наведено да ће органи БиХ провести Попис у складу са Законом о попису.

 

2. Радећи искључиво у складу са Законом и Методологијом пописа, Републички завод за статистику РС је упорно заступао законите ставове. У том смислу, и Завод је предложио Јединствени програм обраде пописне грађе који је упутио Централном пописном бироу и  Агенцији за статистику БиХ, те је у пропратном писму уз тај акт које је објашњавало Програм Завода тражио да  Агенција утврди Програм у складу са Законом.  Најприје,  Агенција није утврдила Програм који је у складу са Законом. Програм је „усвојио" директор Агенције, прекорачивши своја овлаштења „прописавши" тај акт Одлуком о усвајању. У Закону не постоји одредба по којој директор ,,доноси", или ,,усваја" Програм, већ прецизира да Агенција утврђује Програм.  Агенција поред директора  има два замјеника из реда два друга конститутивна народа, те се одлуке доносе консензусом што је прописано Одлуком о оснивању Агенције. Дати инструмент у Агенцији за статистику БиХ није употријебљен.

 

Да је законодавац имао намјеру да да овлаштење директору да доноси Програм, то би било наведено у Закону, као што је то одређено за методологије и обрасце. Пописни обрасци и Методологија пописа су претходно имали сагласност све три статистичке институције.

 

3. Протеклих дана су се могле чути и изјаве које нису тачне и тумачења у вези са шифрама, односно кључевима за базе података. Изношене су неосноване тврдње да је Завод недавањем шифре могао да заустави обраду података. Да такву шифру предвиђају прописи, односно да је могла да буде успостављена с циљем да некој од статистичких институција забрани приступ обради, онда би је Завод сигурно употријебио 18. маја. Напомињено да је по Закону база података власништво све три статистичке институције. Неспорно је да је постојала, као што и сада постоји шифра из три дијела која је имала и има циљ да се забрани неауторизован приступ подацима, те да спријечи злоупотребу у мијењању оригиналних података са пописница, а не да обрада или објава резултата зависе од неке статистичке институције. У том смислу, први систем заштите је од средине 2014.  замијењен савременим системом који врши снимања свих радњи на обради података. Иначе, статистичке институције имају на дневној бази приступ подацима, а базу података са свим скенираним сликама, сирову базу и финалну базу ће након завршетка обраде и уништења непотребне пописне грађе преузети статистичке институције. До злоупотребе података, дакле дошло је искључиво флагрантним кршењем Закона од стране директора Агенције.

 

4. Када је картографска документација у питању и методологија просторних јединица, ријеч је о потпуно непотребном потенцирању ових питања, будући да ни ту нема спорних елемената. Завод подсјећа да је у складу са чланом 30. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013, Републичка управа за геодетске и имовинске правне послове (РУГИПП) била надлежна да заврши картографску документацију за потребе Пописа, што је правовремено и урадила. Око међуентитетске линије разграничења познато нам је да је за потребе Пописа урађена техничка линија договором ентитетских геодетских управа и представника Агенције за статистику БиХ.  Сврха те техничке линије за Попис је била да се избјегне преклапање пописних кругова на истој територији, тако да је РС пописивала 109 објеката, а ФБиХ 129 објеката у пописним круговима које је одвојила техничка линија. На основу урађене картографске документације од стране РУГИПП, Завод је вршио попис становништва, домаћинстава и станова. Међуентитетска линија разграничења је и прије и послије Пописа остала каква је и била, а за сврхе Пописа је урађена само техничка линија. Иначе сарадња са РУГИПП-ом је била на веома високом нивоу.

 

Завод се такође оштро успротивио намјерама Агенције да се путем Пописа пренесе надлежност са РС на БиХ, те је одбио да примјењује незакониту Методологију за вођење регистра просторних јединица коју је самовољно донијела Агенција за статистику БиХ. Због тога су РУГИПП и Завод израдили Методологију за вођење регистра просторних јединица за РС која је дала методолошке  основе за вођење регистра просторних јединица, тако да су и тај посао Завод и РУГИПП успјешно завршили.

 

Сматрамо да је било неопходно путем званичног саопштења разјаснити широј јавност потенцирана питања која уопште нису проблематична и која скрећу пажњу са непобитне чињенице да је директор Агенције незаконитим Програмом, који треба да буде стављен ван снаге, довео до тога да је Агенција објавила нетачне и незаконите резултате Пописа.

 

Органи РС и Завод, чија је то дјелатност, ће у том смислу употријебити сва легална и допуштена средства како би Република Српска добила тачне резултате Пописа.


Саопштење за јавност, 4. јул 2016. (docx, 27 kB)