Календар публиковања, 2017.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.11.20172014 - 2016. Иновативне активности предузећа
06.11.2017треће тромјесечје 2017. Индекси производње у грађевинарству
09.11.2017треће тромјесечје 2017. Издате грађевинске дозволе
09.11.2017треће тромјесечје 2017. Цијене продатих нових станова
09.11.2017септембар 2017. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.11.20172016. Грађевинска активност
15.11.20172016. Бруто домаћи производ по производном приступу
15.11.20172016. Бруто домаћи производ по потрошном приступу
15.11.20172016. Финансијска статистика образовања
15.11.20172016. Бруто домаћи производ по доходовном приступу
15.11.20172016. Истраживање и развој
20.11.2017треће тромјесечје 2017. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
20.11.20172016. БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, бр. 8
22.11.2017октобар 2017. Индекси индустријске производње
22.11.2017октобар 2017. Индекси запослених у индустрији
22.11.2017октобар 2017. Просјечне плате запослених
22.11.2017октобар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.11.2017октобар 2017. Индекси потрошачких цијена
22.11.2017октобар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.11.2017октобар 2017. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.11.2017октобар 2017. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.11.2017октобар 2017. Саопштење за медије
22.11.2017октобар 2017. Просјечне потрошачке цијене
24.11.2017треће тромјесечје 2017. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
24.11.2017октобар 2017. Трговина на мало
27.11.2017треће тромјесечје 2017. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
27.11.2017треће тромјесечје 2017. Поштанске и телекомуникационе услуге
27.11.2017октобар 2017. Активности инкубаторских станица
27.11.2017октобар 2017. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.11.2017октобар 2017. Број долазака и ноћења туриста
27.11.20172016. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, бр. 9
28.11.2017октобар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.11.2017октобар 2017. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.11.20172016. Биланс нафте и деривата нафте
30.11.2017треће тромјесечје 2017. Индекси цијена у пољопривреди
30.11.2017октобар 2017. Индекси промета индустријe
30.11.2017октобар 2017. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.11.2017октобар 2017. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.11.2017октобар 2017. Клање стоке и живине у кланицама