Чланци који садрже tag 'републике'
МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, септембар 2017.
             Подаци приказани у прегледу  званични су статистички подаци који се прикупљају и обрађују у складу са Статистичким програмом Републике Српске. Поред података које прикупља и више

Анкета о задовољству корисника, 2017.
      Да би испунила потребе корисника, званична статистика мора да буде релевантна, високог квалитета и  дисеминирана у облику који је лако доступан и разумљив корисницима. Један од кључних елемената разумијевања потреба корисника и осигурања квалитета статистичких више

БИЛТЕН - АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ, бр. 10
  Подаци објављени у овом Билтену су добијени на основу проведене Анкете о радној снази у 2015, 2016. и 2017. години.   Методолошке поставке Анкете су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада (International Labour Organization више

страна 1 од 189 сљедећа