Чланци који садрже tag '2014'
Иновативне активности предузећа, 2014-2016. (исправљено саопштење)
                                        више

Интегрисани систем социјалне заштите, 2015.
            Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2015. години износио је 22,9%, а у 2014 години 23,0%. Код примитакa у социјалној заштити више

Годишња саопштења Анкете о радној снази
      2017.         2016. више

страна 1 од 245 сљедећа