Чланци који садрже tag '2014'
Потрошња у здрaвству, 2015.
            У овом саопштењу објављују се подаци о потрошњи у здравству за 2014. и 2015. годину. Обрачун потрошње у здравству у Републици Српској, покренут је у више

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД, новембар 2016.
           Мјесечни статистички преглед је свеобухватна општа публикација која на једном мјесту даје серију најважнијих показатеља развоја Републике Српске, који су од посебне важности за статистички систем и за које су корисници највише заинтересовани.   У више

Интегрисани систем социјалне заштите, 2013-2014.
            Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2013. години износио је 22,2%, а у 2014 години 23,0%.      Код примитакa више

страна 1 од 240 сљедећа